liendoanchilinh.com
Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar 2019
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
The 11th Jamboree
    Thẳng Tiến 11
The 12th Jamboree
    Thẳng Tiến 12
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 
 


 

Troop Calendar
2017 Calendar
  Key: Kha/Thanh event
       
Thieu event
       
Soi event
       
Lien Doan event
       
Boy Scout event
       
Girl Scout event

January

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

   

1

 

 

6

 

7

 

8

 

 

13

 

14

 

15

 

 

20

 

21

 

22

 

 

27

 

28

 

29

 

 

February

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

3

 

4

 

5

 

 

10

 

11

 

12

 

 

17

 

18

 

19 Chào cờ đầu năm

 

 

24

 

25

 

26 Họp Đoàn

 

 

March

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

3 Trại Xuân

Giấy Phép

 

4 Prado Regional Park

 

5 Map

 

 

10

 

11

 

12 Họp Đoàn

 

 

17 Trại ĐT/ĐP Miền

 

18 Trại ĐT/ĐP Miền

 

19 Họp Đoàn

Trại ĐT/ĐP Miền

 

 

24

 

25

 

26 Họp Đoàn

 

 

31

   

 

April

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

  

1

 

2 Sinh hoạt Liên đoàn

 

 

7

 

8

 

9 Họp Đoàn

 

 

14

 

15

 

16 Họp Đoàn

 

 

21

 

22

 

23 Họp Đoàn

 

 

28

 

29

 

30 Họp Đoàn

 

 

May

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

5

 

6

 

7 sinh hoạt Liên đoàn

 

 

12

 

13

 

14 Mother’s Day Potluck

 

 

19

 

20

 

21 Họp Đoàn

 

 

26 Trại Liên Đoàn

 

27 Silverwood lake

 

28 camp map

 

 

June

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

2

 

3

 

4 sinh hoạt Liên đoàn

 

 

9

 

10

 

11 Họp Đoàn

 

 

16

 

17

 

18 Father’s Day Poluck

 

 

23

 

24

 

25 Beach party

 

 

30

   

 

July

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

  

1

 

2

 

 

7

 

8

 

9 Trại Khai Phá 3

 

 

14 Trại Khai Phá 3

 

15 Trại Khai Phá 3

 

16 Họp Đoàn

 

 

21

 

22

 

23 Họp Đoàn

 

 

28

 

29

 

30 Họp Đoàn

 

 

August

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

4

 

5

 

6 Sinh hoạt Liên đoàn

 

 

11

 

12

 

13 Họp Đoàn

 

 

18

 

19

 

20 Họp Đoàn

 

 

25

 

26

 

27 Họp Đoàn

 

 

September

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

1 Trại Liên Kết 16

 

2 Trại Liên Kết 16

 

3 Trại Liên Kết 16

 

 

8

 

9

 

10 COH- Sinh nhật

 

 

15

 

16

 

17 Họp Đoàn

 

 

22

 

23

 

24 Họp Đoàn

 

 

29

 

30

 

 

 October
 

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

   

1

 

 

6

 

7

 

8

 

 

13

 

14

 

15

 

 

20

 

21

 

22

 

 

27

 

28

 

29

 November

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

3

 

4

 

5

 

 

10

 

11

 

12

 

 

17

 

18

 

19

 

 

24

 

25

 

26

 December

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

1

 

2

 

3

 

 

8

 

9

 

10

 

 

15

 

16

 

17

 

 

22

 

23

 

24

 

 

29

 

30

 

31

 


2016 Calendar |  2017 Calendar |  2018 Calendar |  2019 Calendar |  2020 Calendar

 

  Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: