Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar 2020
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
The 11th Jamboree
    Thẳng Tiến 11
The 12th Jamboree
    Thẳng Tiến 12
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 

 

 


 

 Giới Thiệu

Liên Đoàn Chí Linh

       - Nhằm duy tŕ phát triển truyền thống văn hóa Việt Nam.

       - Nhằm phát triển Phong trào Hướng đạo trong việc phụ giúp gia đ́nh giáo dục Thanh Thiếu Niên Việt Nam.

       - Nhằm hướng dẩn Thanh Thiếu Niên Việt Nam hội nhập văn hóa Hoa Kỳ vẫn giử ǵn văn hóa, truyền thống dân tộc Việt.

       - Nhằm giúp thế hệ Thanh Thiếu Niên Việt Nam đạt các nhu cầu cần thiết qua chương tŕnh thăng tiến thuộc hai Hội Nam Nữ Hướng đạo Hoa Kỳ.

       Liên đ̣an Chí Linh được thành lập vào tháng 9 năm 2001. Liên đ̣an sinh hoạt vào các ngày chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại công viên Park West Park trên đường Mc Fadden ( giữa Newland Beach) thuộc thành phố Westminster.

Hiện nay, Liên Đoàn gồm 5 đơn vị:

- Thanh đoàn -Lai : gồm các em Thanh Niên Nam - Nữ tuổi từ 15 - 21.
- Thiếu đoàn - Lợi : gồm các em tuổi từ 11 - 18.
- Nữ Thiếu đoàn Nhị - Trưng : gồm các em tuổi từ 11 - 18.
- Ấu đoàn Nguyễn - Trăi : gồm các em Nam tuổi từ 7 - 11.
- Ấu đoàn - Chân : gồm các em tuổi Nữ từ 7 - 11.


Mọi thắc mắc hay muốn gia nhập, xin liên lạc :

Trưởng Kathy (Xuân Lộc) Văn
16527 Spruce st, Fountain Valley, California 92683 U.S.A.
Điện Thoại: (714) 728-5236
Điện Thư: ldchilinh@gmail.comLiên Đoàn Chí Linh 2016Liên Đoàn Chí Linh 2014


Liên Đoàn Chí Linh 2009


Liên Đoàn Chí Linh 2006


Chào Cờ Đầu Năm Các Liên Đoàn Miền Nam Cali 2006Vọng Bái Tổ Tiên  - Trại Xuân Liên Đoàn 3 / 08


Vivian Trương Kevin Thịnh Trần đọc Tiểu Sử BiPi

 

You are visitor number

http://hitwebcounter.com/counter/counter.php?page=4613390&style=0008&nbdigits=9&type=page&initCount=12000

to this web site


 

 

Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: